Урок математики в 6 классе

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

"Клясціцкая  дзіцячы сад-сярэдняя школа

імя У.А. Хамчаноўскага Расонскага раёна"

РусскийБеларускiEnglish
Карта сайта Электронное обращение На главную

Меню

Главная
Проход по ссылкам навигации

Горячие новости

08.12.2018
Зимняя спартакиада

подробнее...

04.12.2018
Школьная линейка

подробнее...

03.12.2018
Подведены итоги фестиваля "Молодёжь за ЗОЖ"

подробнее...

01.12.2018
Фестиваль "Молодёжь за ЗОЖ"

подробнее...

30.11.2018
Участие в районной спартакиаде

подробнее...

Контактная информация

Адрес: 211463 аг.Клястицы ул. Центральная 60

Телефон: 5-49-98

Адрес электронной почты: klya_sh@vitebsk.by

статистика посещений

Яндекс.Метрика

индекс цитирования

индекс цитирования

 

Урок  матэматыкі ў 6 класе па тэме "Абагульненне і сістэматызацыя тэмы: "Рацыянальныя лікі"

 

 

Мэты і задачы ўрока:паўтарыць усе дзеянні з дадатным і іадмоўнымі лікамі, развіваць здольнасці вучняў; сістэматызаваць веды  па дадзенай тэме, развіваць лагічнае мысленне, матэматычную мову, увагу, выхоўваць цікавасць да прадмета, да гісторыі роднага краю, любоў да Радзімы.

 

Форма правядзення: урок-падарожжа

План.

  1. Арганізацыйны момант.
  2. Станцыя “Гістарычная”.
  3. Станцыя “Біялагічная”.
  4. Станцыя “Геаграфічная”
  5. Станцыя “Матэматыченая”.
  6. Вынікўроку.

 

Ход урока

 

1. Станцыя “Гісторычная”

1 вучань: Адмоўныя лікі з'явіліся значна пазней натуральных лікаў і звычайных дробаў. Першыя звесткі аб адмоўных ліках сустракаюцца ў кітайскіх матэматыкаў ва II у. да н.э. Дадатныя лікі тады тлумачыліся як маёмасць, а адмоўныя - як доўг, нястача.Толькі ў VII у індыйскія матэматыкі пачалі шырока выкарыстаць адмоўныя лікі, але ставіліся да іх з некаторым недаверам.

 

2 вучань: У Еўропе адмоўнымі лікамі пачалі карыстацца з XII-XIII ст, але да Х\/I у. як і ў старажытнасці , яны разумеліся як даўгі, большасць навукоўцаў лічылі іх "ілжывымі" у адрозненне ад дадатных лікаў - "праўдзівых".

Прызнанню адмоўных лікаў спрыялі працы французскага матэматыка, фізіка і філосафа Рэнэ Дэкарта (1596-1650) . Ён прапанаваў геаметрычнае вытлу-мачэнне дадатных і адмоўных лікаў - увёў каардынатную прамую (1637).

 

3 вучань: Канчатковае і ўсеагульнае прызнанне як сапраўды наяўныя адмоўныя лікі атрымалі толькі ў першай палове ХVIII стагоддзі. Тады жа зацвердзілася і сучаснае пазначэнне для адмоўных лікаў.Складаць і адымаць адмоўныя лікі навучыліся старажытнакітайскія навукоўцы яшчэ да нашай эры. Індыйскія матэматыкі ўяўлялі сабе дадатныя лікі як "маёмасць", адмоўныя лікі - як "даўгі". Вось як індыйскія матэматык Брахмагупта выкладаў правілы складанні і адыманні: "Сума двух маёмасцяў ёсць маёмасць", "Сума двух даўгоў ёсць доўг", "Сума маёмасці і доўгу роўная іх рознасці".

Паспрабуйце перавесці гэтыя правілы на сучасную мову.

 

4 вучань.Першае згадванне аб Расонскім раёне адносіцца да тога ж стагоддзя, што і нараджэнне Рэнэ Дэкарта . Археалагічныя звесткі аб засяленні тэрыторыі раёна датуюцца 9-5 тысячагоддзем да новай эры.

Паспрабуйце вызначыць год першага загадвання аб раёне.

(на дошцы запісаны ланцужок, дзе трэба вусна скласці прыклады, вылічыць і назваць адказ). (1552 г)

 

- 60

?

:12

-324

·(-4)

 

 

 

 

 

2. Станцыя “Біялагічная”

Заданне 1.

У 1997 г. створэны на тэрыторыі Юхавіцкага (зараз Клясціцкага) сельсавета ландшафны заказнік "Чырвоны Бор". Адна з рэдкіх раслін, якую можна сустрэць у гэтых мясцінах, занесена ў “Чырвоную кнігу Беларусі”.

Калівыправільнавырашыцепрыклады, топазнаеце, якназываеццагэтаярасліна. (Прастрэл)

1) 26 +(-6) =

2) -70+56=

3) -17+30=

4) 80+ (-120)=

5) -6,3+7,8=

6) -9+10,2=

7) 1 + (-0,39) =

8) 0,3+(-0,39) =

9) 5,4 +(-5,4) =

П

А

Т

Э

Р

С

Р

Л

-20

13

1,5

0,61

-14

-40

1,2

-0,09

Адказ: П(-20) ; Р(-14) ; А(13) ; С(-40) ; Т(1,5) ; Р(1,2) ; Э(0,61) ; Л(-0,09)

 

Задание 2.

Настромкімабрывістымберазеракі Нішчаўноркахжывуцьптушкі. Янысваімідзюбаміілапкамівырылісабеглыбокіяноры. Падобныхптушачакможнасустрэцьіўгорадзе, іўвёсцы. Толькігнёздыўіхіншыя. Пабудаваныяяныдзе-небудзьпадстрахойзкамячкоўзямлі. Каліназіраешзапалётамгэтыхптушак, падаецца, штояныўвесьчасгарэзуюцьігуляюць, весялаціўкаючы. Насамрэчянытак, толькіўпалёце, ловяцьказурак. Ацілёгканалавіцьіхстолькі, кабімсамімнасыціцца, іптушанятнакарміць? Восьіпрыходзіццаімцэлыдзеньправодзіцьупаветры.

1) -4,5:1,5=

2) (-3,15) : (-0,15) =

3) -4,2: 2,8=

4) 36: ( -0,6) =

5) -21: (-3) =

6) -60: 15=

7) 0: (-5) =

8) -4,9: 0,7=

Л(-3) ; А(21) ; С(-2) ; Т(-60) ; А(7) ; Ў(-4) ; К(0) ; І(-7)

 

3. Станцыя “Геаграфічная”

1мая 1959 г.дала ток Клясціцкая ГЭС на рацэ Нішча. Яго атрымалі в.Кавалі, Маркава, Забалоцце, Сінск, Лапешчына, Казімірово, Пушча. Затым былі падлучаныя і дзесяткі іншых вёсак. Да 1965 года Клясціцкая ГЭС з'яўлялася асноўнай крыніцай энергазахавання раёна, яе магутнасць складала 600 квт.

Укамандзекожнызваспавіненпачарзевыйсцідадошкіівыканацьматэматычнаедзеянне. Рад, якіхутчэйсправіццаззаданнем, дапаможа элекрычны ток правесці да самых аддаленых вёсак сельсавета: Марачкова і Юхавічы .

 

Заданне 1 командзе

( -3+12) Х(-8) :36+2=

 

 

Заданне 2 камандзе

(-3,3+1,7) х(-40) :(-3,2) -2=

 

4. Станцыя “Матэматычная”

Зараз мы з вамі паўторым усе правілы неабходныя для рашэння наступных прыкладаў.

1. Сфармулюйце правіла складанні адмоўных лікаў.

2. Сфармулюйце правіла складанні лікаў з рознымі знакамі.

3. Што азначае адыманне адмоўных лікаў? Якім дзеяннем можна замяніць адыманне ліку aад ліку b?

4. Сфармулюйце правіла множанні двух лікаў з рознымі знакамі.

5. Як перамнажаюцца два адмоўных ліку?

6. Сфармулюйце правіла дзяленні адмоўнага ліку на адмоўнае.

7. Сфармулюйце правіла дзяленні лікаў, якія маюць розныя знакі.

На дошцы запісаныя два прыкладу.

Заданні выконваюць два вучня.

1) (-9,18:3,4 - 3.7) х2,1+2,04=

2) (-3,9х2,8+26,6) :( -3.2) -2,1=

Пасля выканання прыкладаў подводзіцца вынік урока.